keskiviikko 28. huhtikuuta 2010

Eliitti.


Yksi vastenmielisimpiä ns. konservatiivisen retoriikan ilmiöitä on avoin halveksunta erilaisten epäkohtien osoittajia kohtaan. Esimerkeiksi käyvät tietysti mitkä tahansa sosiaaliset epäkohdat ja koordinaatio-ongelmat. Tyypillinen retorinen "argumentti" on tällöin kiinnittää huomio epäkohdan osoittajan henkilöön ja siihen, miten tämä jollakin symbolisella tasolla itseasiassa on osa ongelmaa.

Kuvitteellisena esimerkkinä voisi toimia Phil Collins ja hänen esittämänsä kappale. Eli koska Collins on rikas ja vielä veropakolainen, hänen esittämänsä sosiaalinen epäkohta (kodittomuus) ei voi olla todellinen, tai ainakaan Collinsin esitys ei voi mielekkäällä tavalla kiinnittää siihen huomiota. Yksi tämän retorisen koneiston hienovaraisimpia osia on angloamerikkalaisen (tosin Collins on britti, tm. huom.) kulttuurisodan olkiukko: rikas ja koulutettu valkoinen liberaali, elitisti.

Suomalaiselle retoriselle taistelukentälle tämä konstruktio on muokattu uudelleen vihreäksi vasemmistolaiseksi, joka elää kaupungissa, on (yli)koulutettu, ajaa bemarilla ja halveksuu köyhiä. Samaan aikaan tietysti tämä haluaa kerätä pyssyt pois kaikilta, kannattaa pidäkkeetöntä maahanmuuttoa, työskentelee julkisella sektorilla, jne. Tämä suomalainen rakennelma on kertaluokkaa absurdimpi kuin anglovastineensa, jonka prototyyppejä sentään voidaan toisinaan nimetä.

Elitismi - kuten moni muukin vastaava termi - voidaan ymmärtää kahdessa eri dimensiossa kahdella eri tavalla, siis sen merkitys sijoittuu puhujasta riippuen yhteen eräänlaisen nelikentän kulmista.

Yhtenä dimensiona on ero deskriptiivisen ja preskriptiivisen välillä. Deskriptiivinen merkitys viittaa siihen, että voidaan tunnistaa jokin suure, jonka jakauma on riittävän kaksikyttyräinen jakaakseen populaation "eliittiin" ja "muihin", mutta tämän suureen taustalla ei ole mitään arvotusta sinänsä, se on vain suure muiden joukossa. Preskriptiivinen merkitys puolestaan esittää, että kyseinen mittari on jonkinlainen arvo, joko hyvässä tai pahassa.

Esimerkiksi jako huippu-urheilijoihin ja muihin voidaan ajatella deskriptiivisenä elitisminä, jossa urheilutulokset toimivat erottelukriteereinä, kun taas Platonin valtiossa tapahtuva jako eri yhteiskuntaluokkiin on preskriptiivinen.

Toinen dimensio on ero operationaalisen ja symbolisen elitismin välillä. Operationaalinen merkitys on viimekädessä palautettavissa konkreettisiin mittareihin, joissa kaikki sopimuksenvaraisuus voidaan ratkaista ex ante. Esimerkkinä operationaalisesta elitismistä on vaikkapa Mensan jäsenyys, kun taas esimerkiksi jako "julkkiksiin" ja "taviksiin" on symbolinen.

Operationaalis-deskriptiivinen merkitys elitismille on esimerkiksi lauseessa "Tilastotiede on elitistinen oppiaine", kun merkityksellä viitataan siihen, että opinnot voi menestyksellisesti suorittaa vain murto-osa populaatiosta. Operationaalis-preskriptiivinen merkitys puolestaan käytössä silloin, kun todetaan, että "meidän oppilaitokseemme on vaikea päästä, ja siksi se on arvostettu". Eroa voi olla joskus vaikea tehdä puheesta, ja raja itsessään onkin kovin häilyvä.

Symbolis-deskriptiivinen jako on hyvin harvinaista ja pyrkimys siihen yleensä leimataan (aiheellisesti tai aiheetta, siihen en ota kantaa) epärehellisyydeksi. Poliittisesti korrektissa puheessa esimerkiksi korostetaan, että eliittikouluihin laitetaan lapsia näiden "kiinnostusten kohteiden" vuoksi. Symbolis-presktriptiivinen merkitys taas esiintyy ilmaisuissa "poliittinen eliitti", yleensä pejoratiivina. Itseasiassa symbolinen merkitys on yleensä "eliitin" kohdalla pejoratiivi, taustalla on egalitaarinen kulttuurimme.

Kaikista huvittavinta ns. konservatiivisessa retoriikassa on paradoksaalinen yhtäaikainen irtisanoutuminen egalitarismista ja toisaalta "elitismin" paheksuminen. Tällainen kaksilla korteilla pelaaminen on tietysti tyypillistä kaikissa poliittisissa leireissä, mutta jostain syystä erityisesti ns. konservatiivisen retoriikan osalta se paistaa kilometrien päähän.

37 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

En ehtinyt lukea tätä riittävällä tarkkuudella, mutta perinteisesti elitismiä on paheksuttu siksi, että elitismiin kuuluu eleitä tai ominaisuuksia, jotka ovat siinä vain sulkeakseen toiset pois. Esimerkiksi vahingollisten asioiden harrastaminen tai kannattaminen sen takia, etteivät nämä ole riittävän rikkaille (tai koulutetuille jne.) vahingollisia ja niiden avulla voi viestiä olevansa turvassa.

(Perinteinen Mannerheimin homottelu muuten juontaa juurensa tästä: vanha kansa piti homoutta erikoisuudentavoitteluna.)

Koko työväenkulttuurin kansanomaisuuden ihanne nojasi juuri siihen, että kulttuurista haluttiin poistaa piirteet, jotka ovat siinä vain elitismiä luomassa tai tukemassa. Toisin sanoen että kaikella kansalla olisi esteetön tie ymmärtää kulttuuria sen kehittyneimpiin ääripäihin saakka.

Juha Kettunen kirjoitti...

Kas, minä ryhdyin juuri tänään elitistiksi. (Tosin konservatismia olen moittinut ennenkin.)

Tiedemies kirjoitti...

Tommi kuvaa siis symbolista ja preskriptiivistä elitismiä, so. sellaista, jonka on tarkoitus erotella "jyvät akanoista" laajempaa kontekstia varten ja jonka erottelukriteeri on mielivaltainen symboli.

Minun kirjoitukseni pointti on, että elitismin suhteen pelataan usein kaksilla korteilla niin, että vaihdellaan sanan merkitystä sopimaan argumenttiin, so. kyse on usein silkasta silmänkääntötempusta.

Eli esimerkiksi se, että lapsi pärjää hyvin koulussa (arvosana = operationaalinen), onkin puheessa merkki (symboli = hikipinko, rillipää, nörtti tms.) ja "elitismi" onkin turhantärkeyden synonyymi. Osa tällaisesta pelistä tietysti kuuluu asiaan, se on tapa, jolla sinänsä tarpeellisia stereotyyppejä tuotetaan, mutta valitettavasti sen myötä ajatteluun jää systemaattisia virheitä.

IDA kirjoitti...

"...ajaa bemarilla..."

Kirjoitin juuri läppänä, että vihreät ajavat BMW:llä. BMW vain tuntui sopivalta autolta.

Todiste morfisen resonanssin puolesta ;)

Muuten kannatan elitismiä ihan vilpittömästi. Joku musiikinopettaja voisi aivan hyvin näpäyttää Phil Collinsia sormille.

Tiedemies kirjoitti...

Kirjoitin juuri läppänä, että vihreät ajavat BMW:llä. BMW vain tuntui sopivalta autolta.

Olen nähnyt läpän ainakin Tässä yhteydessä, tosin luin siitä silloin jostain muusta lähteestä.

Anonyymi kirjoitti...

TM:llä on tietysti pointti, mutta niillä jotka osoittavat "huonoja ongelmien esiintuojia" on vielä tärkeämpi pointti, eivätkä he kaikki ole suinkaan oikeistolaisia. Esimerkiksi Bono tai Bob Gelfand eivät opeta kenelläkään maailmataluden matemaattista mallinnusta, vaan he yksinkertaistavat esimerkiksi globaalin käyhyysongelman kaikenlaisilla Make poverty history jutuilla, julkkiskonserteilla ja länsimaiden geneerisillä pahuudella. Sitten kun köyhyysongelma ei ratkeakaan, kun köyhien maiden velat annetaan anteeksi, porukka on aika pettynyttä ja kyynistä.

Tiedemies kirjoitti...

GC, on ihan eri asia kritisoida jonkun toteuttamaa "apua" sen tarkoituksenmukaisuuden perusteella kuin kritisoida sitä siksi, että joku on "elitisti".

Anonyymi kirjoitti...

No, tuota Collinsin laulua tuskin kukaan kritisoi mistään elitistisyydestä, toisin kuin jotain Lennonin Imaginea. Se olisikin sopinut meille toisille ehkä paremmin päivän biisiksi ;D

nozick kirjoitti...

Minusta kuvauksesi vihreän vasemmiston konstruktiosta on puuta heinää. Minä en koskaan ole törmännyt kuvaamaasi konstruktioon esittämässäsi muodossa. Vihervasemmisto ei kriitikkojensa silmissä aja BMW:llä eikä se halveksu köyhiä. Todenmukaisempi kritiikki voisi olla, että se ei aja BMW:llä vaan halveksuu BMW:tä siitä huolimatta että BMW on ympästöystävällinen auto. Näin on siksi että BMW on vihervasemmiston silmissä profiloitunut vihollisen eli "uusliberalistin" autovalinnaksi.

Panu kirjoitti...

Minusta kuvauksesi vihreän vasemmiston konstruktiosta on puuta heinää. Minä en koskaan ole törmännyt kuvaamaasi konstruktioon esittämässäsi muodossa.

Joko valehtelet tai sitten et oikeasti tiedä mitä nettinatsien (joita Tiedemies jonkin harhaanjohtavan poliittisen korrektiuden vuoksi kutsuu konservatiiveiksi) sivuilla ja foorumeilla kirjoitetaan.

Minusta se stereotyyppivihreä, joka vastustaa BMW:tä sen ympäristöystävällisyydestä huolimatta, on eri stereotyyppi, se villapaitainen idunpurija joka oikeasti elää jossain maaseudulla. Tämä Tiedemiehen luonnostelema eliittivihreä on toinen, uudempi stereotyyppi.

Tietysti "konservatiivisessa" retoriikassa käytetään näitä molempia stereotyyppejä rinnakkain ja vaihdellen. Yksi propagandan teemoista on, että vihreiden nouseminen eliitiksi on nöyryyttävää, merkki isänmaan rappiosta, koska vihreä on kuitenkin aatteelliselta/aatehistorialliselta taustaltaan sellainen ekoyhteisön villapaitatyyppi. Tämän propagandalinjan taustalla lienee pohjimmiltaan muinaisten konservatiivisten aatelisten ajattelutapa rahvaasta, joka ei alhaissyntyisyytensä vuoksi sovellu päättämään asioista. Toinen propagandalinja perustuu ajatukselle, että vihreän kuuluisi olla sellainen ekoyhteisön villapaitatyyppi ollakseen uskollinen "aatteelleen", "rehellinen" tai "johdonmukainen". Tällöin elitistivihreys nähdään merkkinä kaksinaamaisuudesta ja valheellisuudesta.

Tiedemies kirjoitti...

Nozick, tietenkään kukaan ei samaan aikaan käytä kaikkia noita yksittäisiä markkereita, mutta väitän, että silti valehtelet. So. olet aivan varmasti törmännyt siihen ja tiedät sen.

Vihreää "eliittiä" on syytetty keskustelupalstoilla tms. siitä, että se lentelee ympäri maailmaa samalla kun "köyhien" pitäisi matkustella kotimaassa jne. Bemari oli ehkä ohi maalista, Toyota Prius olisi parempi markkeri.

Siinä mielessä olet oikeassa, että vihervasemmistolaisiksi nimitetään usein vähän eri tyyppejä kuin "vihreäksi eliitiksi". Ehkä olisi pitänyt tuo nimitys muuttaa.

Anonyymi kirjoitti...

Wo ist mein BMW?

samuli kirjoitti...

"Vihreää "eliittiä" on syytetty keskustelupalstoilla tms. siitä, että se lentelee ympäri maailmaa"

Hesarin toimituspäällikkö Reetta Räty käsittääkseni edustaa "vihreää eliittiä".
Isopalkkainen vihreitä äänestävä henkilö, jonka voi sanoa omaavan vaikutusvaltaa.

Viime sunnuntain Hesarissa Räty pohti suhtautumistaan lentämiseen ja matkusteluun.
Suurin osa Rädyn valtavasta lentosuoritteesta näyttää muodostuvan aivan hupimatkailusta.
Ja sitten ripittäydytään hiilijalanjäljestä.

Omassa tuttavapiirissäni on keski-ikäinen kunnallispolitiikassa toimiva "vihreä pariskunta", jolla on kaksi autoa.
He myös lentävät erittäin paljon lomamatkoja ja ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta.

Jos käyttää paljon lentokonetta, niin sitten käyttää. Ei siinä mitään.
Mutta, jos on hyvin huolestunut ilmastonmuutoksesta, niin eikö sitä vapaa-ajan lentämistä kannattaisi edes yrittää vähentää.

Tuon sortin toiminta muistattaa katolilaista uskoa.
Tehdään "syntiä", ripittäydytään ja tehdään taas "syntiä".

nozick kirjoitti...

Suosittelisin Panulle ja Tiedemiehelle eduskunnassakin käytettyä etikettiä, että valehtelijaksi ei syytellä. Minä en valehtele.

Tiedemiehen esittämä muutos Bemarista Priukseksi tekisi esitetystä konstruktiosta uskottavamman.

Panu kirjoitti...

Suosittelisin Panulle ja Tiedemiehelle eduskunnassakin käytettyä etikettiä, että valehtelijaksi ei syytellä. Minä en valehtele.

Suosittelisin paskapuheen lopettamista. Täälläkin on Tiedemiehen konservatiiveiksi kutsuman tahon propagandaa nähty ihan riittävästi, jotta sinun voi olettaa muodostaneen siitä jonkinlaisen mielikuvan. Sitä paitsi peitenimi "Nozick" viittaa libertaristiyhteyksiin, ja useimpien libertaristien siirtyminen nettinatsien ("konservatiivien") liittolaiseksi ja riveihin on tunnettu juttu.

IDA kirjoitti...

"Wo ist mein BMW?"

Sama. En oikeastaan tunnista tästä keskustelusta lainkaan konservatiivista retoriikkaa. En itse asiassa ole koskaan törmännyt konservatiiviseen retoriikkaan, jossa taloudellista menestystä pidettäisiin "eliittiin" kuulumisen osoituksena.

Konservatiivisessa retoriikassa elitismi määrittyy lähinnä perinteisten instituutioiden kautta: Noin läppänä: Kotka-Kouvola paikallisjuna on elitismiä, BMW massakuljetusmuoto ;)

Tiedemies kirjoitti...

No, sanotaan näin, että minun on vaikea uskoa, että joku netissä pyörivä ei olisi törmännyt tuollaiseen elitismi-syytökseen vihreiden kohdalla. Argumentin tarkat parametrit voivat olla toiset, mutta olennaista eroa ei ole. So. siis se, että ei saa olla huolissaan ilmastonmuutoksesta tms. jos matkustaa paljon lentokoneella.

Vangin dilemman muotoisen koordinaatio-ongelman ratkaisemisessa ei "tekopyhyys" syytöksillä ole mitään roolia silloin, kun ollaan kaukana ratkaisusta. Erityisen mielipuolista se on, kun se tulee niiden suusta, jotka eivät edes koko ilmiötä ota vakavasti.

IDA kirjoitti...

"No, sanotaan näin, että minun on vaikea uskoa, että joku netissä pyörivä ei olisi törmännyt tuollaiseen elitismi-syytökseen vihreiden kohdalla."

No totta kyllä, että olen itsekin törmännyt, mutta en siis itse pidä sitä konservatiivisena retoriikkana. Eli siis siinä mielessä, että sen pohjalta miten konservatismissa määritellään elitismi kutsuttaisiin vihreitä elitisteiksi.

Se mitä käsitetään konservatismiksi milloin missäkin on yhtä pirstoutunutta, kuin se mikä käsitetään vihreydeksi tai punavihreydeksi. Vihreät itse määrittelevät itsensä vihreiksi, vasemmistoliitto itsensä punavihreiksi. Jos ideologian keskeinen osa on päästöjen vähentäminen ja silti lennellään huvikseen siellä täällä se on perinteistä poliittista valheellisuutta ei elitismiä.

Kööpenhaminan kokous olisi ollut yhtä tuloksellinen, mutta vähäpäästöisempi, jos se olisi järjestetty nettispammina ;)

samuli kirjoitti...

Itse kyllä uskon ihmisen aiheuttamilla hiilidioksidipäästöillä olevan vaikutusta ilmastoon. Mitä sitten?

Jukka kirjoitti...

Professori Vihavainen kritisoi eliittiä tavallaan viisauden puutteesta ja aivan aiheesta <a href="http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2009/10/suomalaisten-penseys-ja-taistolaisuuden.html>tässä</a>.

Vihavaisen analyysi kansan viisauden luonteesta on yhtälailla tyly.

Anonyymi kirjoitti...

Siis sitä meinasin yllä esitetyllä oikeastaan kysyä, että kun nyt olen tällainen feministi, kasvissyöjä, pseudomarxisti, puunhalaaja, retkipentti, citymaasturinvihaaja, wannabebuddhalainen, urbaani nomadi ja reikinautti, niin mistä voin noutaa autonavaimet siihen bemariin?

Meinaan että onhan minulla sentään vihreiden jäsenkortti (tai siis maksan Puolueen jäsenmaksua, mehän tunnistamme toisemme hienovaraisista kättelyeleistä ja saatanallisin kaiverruksin varustetuista kalvosimennapeista eikä moista kirjasta siten tarvita). Ja olen tietenkin urbaani korkeasti koulutettu vähälapsinen ymmärtäjä, joka on sijoittunut vankasti julkisen sektorin optiojärjestelmän piiriin (palkkapussini kalpenee vain etelän metian toimittajarenttujen vastaaviin verrattuna).

Vapise, hyökyaalto-kansanopisto!


P.S. Pelkään liu'uttavani liikaa bemun kytkintä. Ajokokemusta on lähinnä ikivanhasta Peugeot kaksnollavitosesta, jonka ostin käytettynä siskolta ja josta luovuin, kun 'suojaa palluasi ja jälkikasvuasi' -meemi valtasi heikon ajukoppani. Paukahdin samalla vegetaristiksi, hyvä etten homoksi!

Anonyymi kirjoitti...

Katso myös.

IDA kirjoitti...

Utumies:

Tuo tulee juuri siitä, että toiset määritellään ideologiansa kautta, eikä silti edes uskota tai tunneta niiden avoimesti itse määrittelemäänsä ideologiaa. Se johtaa loogisesti siihen, että sinä jäät ilman ilman tietoa bemarisi olinpaikasta.

Syytä omiasi, ne alotti ;)

Tiedemies kirjoitti...

Jos ideologian keskeinen osa on päästöjen vähentäminen ja silti lennellään huvikseen siellä täällä se on perinteistä poliittista valheellisuutta ei elitismiä.

Kun ei ole. En puolusta mitään rätyjä tai vastaavia ripittäytyjiä ja kvasi-uskonnollista retoriikkaa käyttäviä kirjoittajia, mutta kollektiivisessa vangin dilemmassa petkuttaja ei "valehtele", vaikka ajaisi dilemman kumoamista muilla tavoilla.

NHL-kiekkoilijat päättivät kollektiivisesti että kypäräpakko tulee käyttöön. Ennen kypäräpakkoa juuri kukaan ei kuitenkaan vapaaehtoisesti käyttänyt kypärää, koska siitä olisi ollut itselle haittaa.

Eivät kypärättä kiekkoilevat pelaajat olleet "tekopyhiä" tai "valheellisia", vaan he toimivat pelin logiikan mukaan ja tekivät ne asiat, joita heidän kuului tehdä.

Jos yhteiskunnan pelisäännöt on rakennettu niin, että koordinaatio ei pelaa, ei yksilöä voi syyttää "tekopyhäksi" vain siksi, että hän ei sitä henkilökohtaisilla valinnoilla voi ratkaista.

Tässä on samasta kyse kuin siinä, että ei kehitysmaiden kehnoja työoloja paranneta ostamalla ylihintaisia banaaneja tms. anekaupalla.

Jos hiilidioksidi on ongelma, sen tekemisestä pitää tehdä niin kallista, että sen tuottaminen käypään hintaan ei ole enää "moraalinen" ongelma. Niinkauan kun se on, koordinaatio on epäonnistunut.

IDA kirjoitti...

Kun ei ole. En puolusta mitään rätyjä tai vastaavia ripittäytyjiä ja kvasi-uskonnollista retoriikkaa käyttäviä kirjoittajia, mutta kollektiivisessa vangin dilemmassa petkuttaja ei "valehtele", vaikka ajaisi dilemman kumoamista muilla tavoilla.

Ok. Totta.

Silti näkisin, että mikäli pyrkii vaikuttamaan säädellen muiden käytökseen - jopa näiden tahdon vastaisesti - olematta valmis itse toimimaan tavoitteidensa mukaisesti ajautuu johonkin moraaliseen tai eettiseen ongelmaan, joka voi pahentaa yleistä tilannetta.

Se, että toimii toisin kuin opettaa on toki sellainen asia, johon jokainen jossain määrin syyllistyy. Eikä siinä edes ole ongelmaa ellei kysymyksissä liikuttaisi jollain globaalilla tasolla.

Kun puhutaan maailman pelastamisesta tuleville sukupopolville liikutaan jo aika vahvasti uskonnollisella tai kvasiuskonnollisella alueella. Muutoksen pitäisi olla sellainen, että tulevat sukupolvet viitsivät sitä jatkaa. Pelkkä tekninen ratkaisu ei riitä, koska ihan materialistisesti ajatellen en näe miksi ihminen nyt äkkiä muuttuisi ja rupeaisi "hyväksi".

Tässä tullaan tavallaan eliittiin: Kestävä ratkaisu ei voi olla se, että eliitti elää ylellisesti, muut niukasti. Se on jo nähty. Toki on mahdollista, että eliitin toimien vuoksi myös muiden elinolosuhteet hiljalleen paranevat, mutta tässä nyt puhutaan elinolosuhteiden niukentamisesta. Asetetaan nimenomaisesti säästötavoitteita.

Anonyymi kirjoitti...

TM, kaukalossa kaikilla pelaajilla on samat ulkoiset resurssit, mutta jos lentolipun hinta nousisi kaksi tonnia stereotyyppinen cityvihreä ei sen takia jättäisi Nykin reissuaan väliin. Jos on tarpeeksi rikas ei tarvitse luopua oikeastaan mistään, vaikka hinnat nousisivat paljonkin, samalla säilyttäisi sosiaalisen asemansa rikkaana ja plussana vielä voisi harrastaa enemmän kaikenlaista kivaa mille tavallisella keskiluokalla ei ole varaa.

Juha Kettunen kirjoitti...

Panu:

useimpien libertaristien siirtyminen nettinatsien ("konservatiivien") liittolaiseksi ja riveihin on tunnettu juttu

Kerrotko lisää. Tässä on aika monta kovaa ja itselleni vierasta väitettä pienessä tilassa, joten tarkempi selitys olisi paikallaan.

nozick kirjoitti...

Alunperin Tiedemies kuvasi vihreän vasemmiston konstruktion "joka elää kaupungissa, on (yli)koulutettu, ajaa bemarilla ja halveksuu köyhiä". Kun totesin että tämä konstruktio on puuta heinää, väittää Tiedemies (ja eräs mouhottaja) minua valehtelijaksi, koska, "minun on vaikea uskoa, että joku netissä pyörivä ei olisi törmännyt tuollaiseen elitismi-syytökseen vihreiden kohdalla."

Kysymys herää, eikä Tiedemies osaa lukea? Minä en kirjoittanut, että vihreitä ei syytetä elitismistä. Kyllä syytetään ja osin aiheesta. Minä kirjoitin, että Tiedemiehen esittämä konstruktio on puuta heinää. Konstruktio sisälsi neljä elementtiä (kaupunki, koulutus, bemari,halveksunta), joista nostin esiin bemarin.

Tiedemies kirjoitti...

Konstruktio sisälsi neljä elementtiä (kaupunki, koulutus, bemari,halveksunta), joista nostin esiin bemarin.

Pahoittelen, että syytin valehtelusta. Bemari on eittämättä noista vähiten sopiva, mutta siis, tuo ajatus, että vihreät elitistit asuvat kaupungissa, ovat koulutettuja, halveksuvat köyhiä (vaikka väittävät muuta) ja ajelevat, sanotaan nyt sitten kalliilla autolla (Esim. Prius on järkyttävän kallis verrattuna muuten vastaavantasoiseen autoon).

Minusta konstruktio on kaikkea muuta kuin puuta heinää, siis tarkoitan, että sellaista tasan käytetään. "Vihreää eliittiä" syytetään siitä, että se koostuu salonkisosialisteista, jotka tosiasiassa eivät suostu käyttämään julkista liikennettä, esitetään, että he ovat kaupunkilaisia, jotka eivät "ymmärrä luonnosta mitään" tms.

En rehellisesti sanoen ymmärrä, miten joku viitsii väittää, ettei tällaista syytöstä muka ole. Karikatyyri tuo konstruktio tietysti on.

Se on samanlainen kuin maahanmuuttokriittisten väitteet siitä, miten ulkomaalaiset yhtä aikaa tulevat Suomeen viemään suomalaisten työpaikat ja toisaalta elämään sosiaalitukien varassa.

Tiedemies kirjoitti...

TM, kaukalossa kaikilla pelaajilla on samat ulkoiset resurssit, mutta jos lentolipun hinta nousisi kaksi tonnia stereotyyppinen cityvihreä ei sen takia jättäisi Nykin reissuaan väliin.

OMG ja LOL!!11!.

Mikä tahansa mekanismi, jolla esitetään lentomatkustamisen jotenkin vähenevän vaikka kuluttajahinta pysyisi alhaalla, on niin pöljä, että sitä ei ole mitään järkeä kritisoida.

Selailin yhden vihreän elitistituttavani luona kyläillessäni jotain kirjaa, jonka nimi ja alkuteksti antoi ymmärtää, että siinä esitetään jokin vakavastiotettava vaihtoehto öljyintensiiviselle taloudelle. Ensimmäisessä kappaleessa jo äidyttiin selittämään miten, jos kirjan opit otetaan käyttöön, öljytynnyrin hinta putoaa kymmenen dollarin tietäville, eikä kukaan silti käytä öljyä.

Laitoin kirjan takaisin hyllyyyn, enkä aio sitä koskaan lukea.

Anonyymi kirjoitti...

"OMG ja LOL!!11!.

Mikä tahansa mekanismi, jolla esitetään lentomatkustamisen jotenkin vähenevän vaikka kuluttajahinta pysyisi alhaalla, on niin pöljä, että sitä ei ole mitään järkeä kritisoida."


Itse keksin heti yhden, pöljä kun olen. Esimerkiksi hiiliveroa voisi maksaa vasta tietyn lentokilometrimatkan jälkeen jne.

Tiedemies kirjoitti...

Itse keksin heti yhden, pöljä kun olen. Esimerkiksi hiiliveroa voisi maksaa vasta tietyn lentokilometrimatkan jälkeen jne.

No, en sinun pöljyydestäsi tiedä, mutta ehdotus on, koska se on aivan blatintin selvästi tehoton aivan samaan tapaan kuin valtion top-down päästöluokituksille ja kauneuskilpailuille perustuvat autoverotkin.

Tiedän, että näillä voimautujatyypeillä nousevat karvat pystyyn, mutta miksi niiden pitäisi lentää, joilla ei ole siihen varaa, ja toisaalta miksi ne eivät saisi lentää, joilla siihen on varaa?

Siinä, että alhaisen marginaalikustannuksen tuotteita "säädellään", kuten lääkkeiden pakkolisenssoinnit, ei ole vastaavaa ongelmaa, koska se on tehokasta. Sensijaan joku henkilökohtainen hiilivero vain synnyttää arbitraasimahdollisuuksia ja siten tehottomuutta.

Markku kirjoitti...

Viime sunnuntain Hesarissa Räty pohti suhtautumistaan lentämiseen ja matkusteluun.
Suurin osa Rädyn valtavasta lentosuoritteesta näyttää muodostuvan aivan hupimatkailusta.
Ja sitten ripittäydytään hiilijalanjäljestä.


Stuff White People Like

IDA kirjoitti...

Tiedän, että näillä voimautujatyypeillä nousevat karvat pystyyn, mutta miksi niiden pitäisi lentää, joilla ei ole siihen varaa, ja toisaalta miksi ne eivät saisi lentää, joilla siihen on varaa?

En näe itsekään mitään syytä, mutta jos palautetaan tämä todellisuuteen niin kaikki lennot Brysseliin tai johonkin Kööpenhaminan ilmastokokoukseen tehtiin/tehdään eri valtioiden rahoilla. Väitän myös pokkana, että suuri osa "vihreistä lentelijöistä" ( hyvä termi jolle varmaan löytyy käyttöä :)) ovat jonkin sortin valtiollisia virkamiehiä.

Kun valtio muuttuu varainhankintatoiminnaksi joillekin niin huonosti menee ja huonompaan ollaan menossa.

Mikko kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Mikko kirjoitti...

Tiedän, että näillä voimautujatyypeillä nousevat karvat pystyyn, mutta miksi niiden pitäisi lentää, joilla ei ole siihen varaa, ja toisaalta miksi ne eivät saisi lentää, joilla siihen on varaa?

Miksi ei ole hyvä, että joilla on varaa hankkia lampaita syötättävät kaikki lampaansa yhteismaalla niin, että se menee kuralle, ne joilla on varaa hankkia enemmän lampaita, tekevät enemmän?

Täydellisessä maailmassa tietysti kaikki kustannukset ovat aina hinnassa. Mutta ongelmana on, että on yleisesti ottaen liikeyrityksen etu pyrkiä sosialisoimaan kustannukset ja kääriä itse voitot.

Kapitalismissa on siis sisäänrakennettuna voima joka pyrkii koko kytkemään hintaa irti kustannuksista, joten aina markkinamekanismi ei riitä suojaamaan rajallisia resursseja.

Tiedemies kirjoitti...

Kapitalismissa on siis sisäänrakennettuna voima joka pyrkii koko kytkemään hintaa irti kustannuksista, joten aina markkinamekanismi ei riitä suojaamaan rajallisia resursseja.

Ei tämä ole "kapitalismin" sisäänrakennettu voima, vaan ihmisen normaalia toimintaa. Kaikki haluavat "ilmaiset" lounaat aina kun mahdollista.

Markkinamekanismi ei tuota oikeaa hintaa yhteismaalle, se on yhteismaan määritelmä. Tällä ei ole mitään tekemistä "kapitalismin" kanssa, vaan se voidaan palauttaa paljon perustavanlaatuisempaan käyttäytymiseen: jos jossain on resurssi, joka voi kulua loppuun ja jonka hyödyntämistä ei voi muilta estää, se kulutetaan loppuun hyvin nopeasti. Mikään talousjärjestelmä ei tällaista mekanismia korjaa itsestään, vaan sen korjaamiseksi tarvitaan aina jokin mekanismi, jossa hyödyntämistä rajoitetaan viime kädessä väkivallan uhalla.

Puhdasoppinen libertaristinen kapitalismi, sosialismi, yms yms, kaikki joutuvat jotenkin ratkaisemaan tämän ongelman. Ilmakehän koostumuksen osalta ei ole mahdollista pilkkoa ilmaa niin, että jokainen libertaari voi omalla pyssyllään suojella omaa siivuaan ilmasta.

Siksi tarvitaan joku, joka sanoo, ettei ilmaa saa sotkea vaikka sen tekisi omassa autotallissa tms.

Jos tämä toteutetaan, niin riippumatta siitä, miten se toteutetaan, sen jälkeen hyödyntämistavassa voidaan tarkastella tehokkuutta. Jos oikeus tuottaa päästöjä on kaupan, nämä oikeudet menevät sille, joka niistä eniten on valmis maksamaan. Tämä on tehokasta. Nazzit, viherhörhöt ja muut autoritaarit eivät hyväksy sitä, koska he vihaavat tehokkuutta eli ihmisiä.