torstai 17. joulukuuta 2015

Ihmisoikeuksista.

Säästän vaivaanne, enkä linkitä, koska tämä on tangentti kuitenkin. Sammakon päästänyt PS:n edustaja (joka erikoistuu sammakoiden päästelyyn ilmeisesti muutenkin) esitti taannoin jotain sekavaa ihmisoikeuksista mikä tulkitiiin sitten miten tulkittiin. En ole kiinnostunut oikeastaan kommentoimaan sitä, mitä sanottiin tai tarkoitettiin. Halusin vain täsmentää käsitettä ihmisoikeus.

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan eri konteksteissa eri asioita ja ihmisoikeuksien sisällöstä väännetään vähän väliä peistä. Ilmiö on osin hyvin valitettava, sillä "ihmisoikeudella" on alettu tarkoittaa suurin piirtein sitä että pitää olla kännykkä ja internetti ja diskorahaa. Sivuutan tällaisen käsitteenhämärryksen koska se on vahingollinen ja haluan palauttaa kysymyksen siihen mitä ihmisoikeus tarkoittaa?

Nyt on huomattava, etten puhu siitä, mitä ihmisoikeudet pitävät sisällään. YK:n ihmisoikeuksien julistus voi olla tai olla olematta sisällöltään se, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan. Ihmisoikeuksien sisältö, siis se, mitä oikeuksia ne pitävät sisällään, on ilman muuta neuvottelukysymys. Sensijaan kun tämä sisällöllinen kysymys on ratkaistu ja oikeudet jotenkin saatu ulos sanottua, se noudatetaanko kyseisiä ihmisoikeuksia, ei enää ole sopimuskysymys. Eikä kysymys ole edes kovin vaikea.

Nimittäin, jos  jokin laki tai muu auktoriteetti sanoo takaavansa ihmisoikeuden, niin ihmisoikeus on oikeus joka on jokaisella ihmisellä, joka tämän lain tai muun auktoriteetin piirissä on. Ei ole esimerkiksi "poikkeustapauksia". Jos vaikkapa ihmisoikeudet takaavat ettei ketään kiduteta, niin kiduttaminen on poikkeusetta ihmisoikeusrikkomus. Tämä ei ole sama asia kuin että onko kiduttaminen tarkoituksenmukaista tai onko se jollakin muulla moraalin mittarilla oikein tai väärin. Ihmisoikeus on oikeus joka on jokaisella ihmisellä ilman poikkeuksia.

Tästä syystä pidän valitettavana että ihmisoikeuksien käsitettä on laajennettu julkisessa keskustelussa niin tavattoman paljon. Hyväksyn esimerkiksi sen ihmisoikeutena että jos henkilöä epäillään rikoksesta ja tämä on vangittu, niin hänellä on oikeus oikeudenkäyntiin jossa todetaan syyllisyys tai syyttömyys mahdollisimman puolueettomasti ja totuudenmukaisuuteen pyrkien. Kuolemanrangaistuksesta on väännetty kättä; onko ihmisellä oikeus elämään ehdoitta? En ota kantaa tähän, mutta jos sovimme että tämä on ihmisoikeus, niin kuolemanrangaistus on ihmisoikeusrikkomus. Onko ihmisillä oikeus kokoontua ja ilmaista mielipiteitään (pl. muiden hengen ja terveyden suora uhkaaminen jne jne caveat)? Jos on, niin tämä ei riipu mielipiteen sisällöstä, eikä siitä, olemmeko samaa vai eri mieltä.

Tämä olisi syytä ymmärtää kaikkien. Toki niiden mitä ilmeisimmin, jotka kommentoivat sitä miten ihmisoikeudet eivät kuulu kaikille ja jada jada. Mutta ehkä ensisijaisesti myös niiden jotka kuvittelevat että kymmenen megan laajakaista ja uusin iPhone tai tonni kuussa käteen on "ihmisoikeus".