tiistai 21. lokakuuta 2014

Suomi nousuun.

Suomen kansantalous on melko huonolla tolalla tällä hetkellä, joskaan ei aivan niin huonolla kuin kriisimentaliteetista voisi kuvitella. Positiivisesti ajatteleva voisi esimerkiksi tulkita työllisyysastetta siten, että olemme tällä hetkellä noin 2003-2004 vuosien tasolla sen suhteen, kuinka suuri osa työikäisestä väestöstä osallistuu työelämään.

Sivumennen sanoen, nykyinen lama koskee etupäässä miehiä. Siinä missä miesten työllisyys on vähentynyt liki 30 000 hengellä vuodessa, naisten työllisyys on lisääntynyt noin 10 000 hengellä. Miesten työttömyys on selvästi naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla muutoinkin.

Työllisyyden raa'at luvut eivät kerro kuitenkaan koko totuutta. Huoltosuhde ei vielä ole lähtenyt aivan hurjaan pudotukseen, mutta esimerkiksi eläkeläisiä on jo liki puolitoista miljoonaa.

Tilastoista nähdään myös, että erityisesti asumiseen kuluu suomalaisilta alati kasvava osuus tuloista, samalla kun reaaliansioiden taso on junnannut paikallaan jo puoli vuosikymmentä. Siksi ei ole ihmeellistä, että kotimainen kulutuskysyntä ei ole järin suurta.  Tuotannon suhdannekuvaaja kertoo samasta ilmiöstä: Suomen kansantalouden kyky tuottaa ns hyvinvointia (ainakaan kun tuotannon arvo tai kotitalouksien reaalitulo on jokin mittari) on jumittunut. Tässä kohtaa voidaan toki esittää kyseenalaistus, onko kasvu sittenkään välttämätöntä kun kerran yhteiskunta on jo kovin vauras. En käy siitä kiistelemään sen kummemmin; oli kyse rakenteista tai ei, on selkeää todistusaineistoa siitä, että ns nollakasvu pidemmän päälle itseasiassa kurjistaa yhteiskuntaa. Syynä voi olla toki esimerkiksi se, että meidän julkinen sektorimme on viritetty siten, että se kykenee huolehtimaan tehtävistään vain mikäli talous kasvaa. Kun kasvu pysähtyy, julkinen sektori alkaa velkaantua. Koska julkisen sektorin tehtävät on laadittu sellaisiksi, että ihmisiä hoidetaan ja ihmisille annetaan rahaa kun nämä eivät kykene huolehtimaan omasta taloudellisesta hyvinvoinnistaan, niin kasvun oloissa aina näyttää siltä, että tämä rahan ja palvelujen jako "pitää" virittää kasvu-uralle. Kun kasvu päättyy tai kääntyy laskuksi, on näitä menoja hyvin vaikea karsia tai pitää kurissa.

Voimme olla kukin mitä mieltä hyvänsä hyvinvointivaltion logiikan mielekkyydestä, mutta yksi asia on varma: Se ei toimi nykyisellään, jos talous ei vedä. Asiaa voi pyöritellä arvojen näkökulmasta, enkä niihin ota tässä kantaa, mutta tosiasioiden näkökulma on melko selkeä. Julkinen velka lähti repeämään käsistä kokolailla samaan aikaan kun kasvu pysähtyi, vuonna 2008.

Suomen kansantalous on erittäin voimakkaasti riippuvainen kansainvälisestä kaupasta. Olin itseasiassa yllättynyt siitä, miten tämä riippuvuus on historiallisesti kehittynyt. Kun 90-luvun alun lama pamahti täysillä päälle, viennin osuus BKT:sta lähti nousuun jo hyvän aikaa ennen kuin varsinainen talouden toipuminen edes alkoi. Suomen viennissä oli massiivinen ylijäämä 90-luvun alusta vuoteen 2008 asti; ennen lamaa vienti ei ollut mitenkään mittavasti ylijäämäinen. Melko yleinen "folklore" on, että ylijäämäinen vienti oli se, mikä kekkoslovakian aikana ja sitä seuranneella "hyvinvointivaltion kulta-aikana" eli 80-luvulla mahdollisti mittavat julkiset palvelut. Näin ei kuitenkaan todellakaan ollut asianlaita.

En usko, että Suomen kansantalouden merkittävin vika on se, että "vienti ei vedä". Se on toki eräs indikaattori ja tietenkin vientiteollisuuden suomalaisen tuotannon kasvu vauhdittaisi Suomen taloutta, parantamalla työllisyyttä ja lisäämällä näin potentiaalisesti myös kotimarkkinakysyntää. Viennin ylijäämä itsessään ei kuitenkaan ole merkityksellinen tekijä, sillä ylijäämä tarkoittaa, että rajan yli virtaa maahan lisää rahaa, ja että suomalaiset painavat kyllä enemmän duunia mutta rahaa kulutetaan Suomessa enemmän. Ensinäkemältä vaikuttaa toki siltä, että kun on enemmän rahaa, olemme rikkaampia, ja tavallaan tämä on tottakin, mutta vain insidentaalisista syistä. Otetaan vaikkapa esimerkki, jossa Talvivaaran kaivoksesta löytyisi (tämä on vain ajatuskoe, huom) valtava lohkare kultaa, niin että yritys voisi vuolla siitä veitsellä palasia ja myydä ne ulkomaille. Lohkare olisi niin helposti hyödynnettävissä, että lisää työntekijöitä ei tarvittaisi. Itseasiassa, kaivos voisi peräti irtisanoa suurimman osan työntekijöistään ja ostaa muutamalle ukolle puukot joilla nämä vuolevat kultaa, joka sitten myytäisiin ulkomaille. Yritys ei tekisi tällä rahalla mitään, vaan pitäisi sen pankkitilillään, tai peräti käteisenä patjan alla, ja korkeintaan makselisi (ulkomaisille) velkojilleen velkojaan takaisin.

Tässä ajatuskokeessa siis vienti muuttuisi ylijäämäiseksi, mutta mikään itse kansantaloudessa ei oikeastaan muuttuisi.

Mikä tahansa talousjärjestelmä kykenee tuottamaan jotain ihmisten hengen pitimiksi. Tämän osoitti esimerkiksi se, että Neuvostoliitossakin oli kohtuullinen elintaso, vaikkakin sangen vaatimaton länsimaiseen verrattuna. Markkinatalousjärjestelmän paremmuus -- jos sellaista nyt ylipäätään tarvitsee perustella muulla kuin vapaudella -- kumpuaa siitä, että ensiksikin, sen puitteissa toimitetaan asioita useampaan erilaiseen tarpeeseen, ja toimitetaan niitä siksi että a) joku haluaa näitä asioita ostaa ja b) joku haluaa niitä myydä (koska haluaa itse ehkä rahaa). Tämä tarkoittaa sitä, että transaktioita tapahtuu siksi, että joku haluaa ostaa ja joku myydä, ja juuri siksi transaktioiden volyymi oikeasti mittaa ainakin jollakin tapaa sitä hyvinvointia jota järjestelmässä on tuotettu. Toiseksi, koska markkinatalousjärjestelmässä periaatteessa kuka tahansa voi toimittaa sen tuotteen tai palvelun tai mitä hyvänsä, on tuottajilla aina jossain määrin pakko pohtia miten ihmisiä palvellaan paremmin.

Keskusjohtoinen systeemi ei kykene kuin rajallisessa mittakaavassa uusintamaan ja kehittämään toimintaansa. Tämä johtuu siitä, että sen toiminnan jatkuvuus ei riipu kuin äärimmäisen pitkän välillisen ketjun kautta siitä, miten hyvin se tuottaa palvelunsa. Tästä on esimerkkinä vaikkapa suomalainen lupabyrokratia. Täysin legitiimillä asioilla liikkuva maahanmuuttaja -- esimerkiksi suomalaisen ulkomaalinen puoliso, joka haluaa työskennellä maassa tai kansainvälisen yrityksen palkkaama asiantuntija joka tulee konsultoimaan pitkää projektia -- joutuu esimerkiksi mittavien hallinnollisten toimenpiteiden kohteeksi. Myös kansalainen joka haluaa uuden passin tai henkilökortin, joutuu asioimaan byrokratian kanssa hyvin kankeasti, odotusaikojen ollessa pitkiä. Erityisesti näissä jälkimmäisissä tapauksissa mitään viranomaiskontrollia ei suoriteta, kyse on pelkästään hidastelusta prosessissa, ilman mitään sen kummempaa tarkoitusperää. Muovikortin tulostamiseen menee muutama minuutti, eikä poliisilaitoksella kukaan tosiasiassa tee mitään sen kummempia tarkastuksia, korkeintaan vilkaisee kuvaruudulta että onko jokin henkilö etsintäkuulutettu tms. Sama pätee rajoitetussa mielessä myös terveydenhuoltoon. Itse hoitohenkilökunta toki tekee potilaan kohdatessaan työnsä siten kuin heidät on koulutettu, ja prosessi on rakennettu niin, että se hyödyntää viimeisintä tietoa (tosin valtavalla viiveellä, erityisesti byrokraattisen prosessin vuoksi; en käy kuitenkaan tässä ruotimaan tätä aspektia), mutta palvelun kannalta olennaisin osa -- se, miten potilas pääsee hoitoon -- on samojen byrokraattisten lainalaisuuksien alainen.

Julkisissa investoinneissa ei olla paljoa paremmalla tolalla, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Esimerkiksi infrastruktuurihankkeet, kuten uusien asuinalueiden tietyöt, viemäröinnit ja vesijohdot, jotkin julkisen liikenteen hankkeet jne näyttävät paperilla hyvältä. Talousteoreettisesti ajatellen niillä on potentiaalia piristää taloutta siten, että erilaiset mahdollisuudet vaikkapa uusi asuinalue mukavalla etäisyydellä kasvavasta teollisuuskeskittymästä, voivat vauhdittaa talouden sopeutumista vaikeina aikoina. Tämä pätee kuitenkin vain teoriassa ja paperilla, sillä em. byrokraattisen hitauden, ja osin itse rakentamisen hitauden vuoksi tällaisin keinoin voidaan vaikuttaa asioihin pikemminkin vuosikymmentä lähestyvällä aikajänteellä, ei parin vuoden laskusuhdanteen yli.

Uskoisin perustelleeni sen, miksi en usko että julkinen sektori kykenee kasvattamalla menojaan tai palvelujaan tosiasiallisesti paljoakaan tekemään. Se, mitä se voi tehdä, on mahdollistaa asioiden tapahtumisen olemalla estämättä niitä, ja toisaalta sitoutumalla pitkäjänteisesti sen perusinfran turvaamiseen joka on talousjärjestelmän toiminnan kannalta olennaista.

En katso, että julkisen sektorin tulisi mitenkään yksioikoisesti tarjota mitään tiettyä palvelua. Suomessa se kuitenkin näin tekee, joten otan tämän annettuna. Julkinen sektori tarjoaa sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuksen, ja maanpuolustuksen. Näiden rahoittamiseksi se kerää veroja; tämä johtaa väistämättä eräänlaiseen bootstrap-ongelmaan: Verojen kerääminen haittaa toisaalta talouden toimintaa, mutta toisaalta tulot mahdollistavat sellaisen toiminnan rahoittamisen, jolla on potentiaalisesti hyötyjä. (En ota kantaa siihen voisivatko markkinat tuottaa tämän itse; pääosin uskon, että voisivat, mutta se ei ole olennaista tässä yhteydessä). Siksi olisi tärkeää, että panokset laitettaisiin sinne, missä niiden marginaalinen tuotto on suurin.

Esimerkiksi kansaneläkelaitos käyttää lääkekorvauksiin noin 1.3 miljardia vuodessa. Väittäisin, että edelleenkin näistä melko pieni osa on geneerisiä lääkkeitä. Summasta jokin osa -- en osaa sanoa kuinka suuri osa, mutta merkittävä -- on patenttien yms vuoksi maksettuja monopolikorvauksia. Koska myyjällä on monopoli ja maksajalla on monopoli, ja myyjä tätä monopolivoimaa käyttää, myös maksajan tulisi käyttää omaa monopolivoimaansa. Tästä saataisiin jo satoja miljoonia vuodessa säästöjä, ilman merkittävää haittaa sille palvelulle jota tuotetaan.

Ydinvoima on yksi suosikkiaiheitani. Yksi tekijä, joka on hiertänyt ns teollisuuspiirejä ja varsinkin popularisoidussa keskustelussa Suomen taloudesta, on energiaintensiivisen vientiteollisuuden pakeneminen Kiinaan ja ylipäätään väheneminen Suomessa. En ota kantaa siihen, onko todellinen syy tähän pakoon, mutta halvempi energia ei haittaa ketään. Kuten Soinivaara taannoin kirjoitti, Suomalainen lupakäytäntö, jossa myönnetään lupa voimalalle kerrallaan, kannustaa massiivisten megareaktorien hankkimiseen, jolloin riskienhallinta kippaa kerralla useita miljardeja. Mielekkäämpää olisi sallia modulaaristen ja pienempien reaktorien rakentaminen.

Yksi merkittävä huolenaihe jolla ydinvoimaa torpataan on ydinjätteeseen liittyvä epäongelma. Laskeskelin taannoin -- ja jos joku viitsii tarkistaa olinko väärässä, olen kiitollinen -- että ydinjätteen loppusijoittamiseen käytetään luokkaa 20 miljoonaa euroa vuodessa. Jos tästä vaikkapa puolet jyvitettäisiin IFR- tai LFTR-reaktorien kehitystyöhön ja rakentamiseen Suomeen, saataisiin paitsi kallis loppusijoitus vältettyä, myös samaan rahaan lisää sähköä. Tämän kaiken lisäksi kehitystyö ja projektit poikisivat osaamista niin säteilyturvakeskuksen kuin ydinvoimateollisuuden piirissä, ja tämä osaaminen kykenisi poikimaan tulevaisuudessa myös vientiteollisuutta. Onnistuessaan ja mittakaavan ylittäessä kotimaassa tuotetun jätteen käsittelyyn tarvittavan kapasiteetin, yksi vientitulojen lähde olisi käytetyn polttoaineen jatkokäsittely Suomessa. Tätä potentiaalista tulonlähdettä moni varmasti kauhistuu. Se on kieltämättä poliittisesti hankala, vaikka mitään perusteluja peloille ei itseasiassa edes ole. 

Jätteisiin liittyy myös se, miten jätelaki toimii. Tällä hetkellä Suomen Autoritaarinen Kansantasavalta nimittäin määrää että kunta päättää kuka ja mikä taho saa roskat kerätä, ja kiinteistön omistajan on pakko tehdä "sopimus" (mikä ihme sopimus se on, joka on pakko tehdä?) jätehuollon kanssa.  Jätehuolto käy tyhjentämässä astian sopimuksen mukaan. Kiinteistönomistaja ei esimerkiksi saa tehdä sopimusta jonkin kolmannen tahon kanssa, että tämä hakisi jätteet, lajittelisi ne haluamallaan tavalla, ja sitten toimittaisi kaatopaikalle sen, mitä ei tarvitse. Soininvaaran kirjoitus käsittelee aiheesta suunnilleen kaiken sen, mitä siitä kannattaa sanoa, poislukien sen tosiasian, että tosiasiassa mitään tällaista jätelakia ei tarvittaisi. Toki on syytä estää laittomien kaatopaikkojen pitäminen, mutta tästä ei ole kyse; kunta kerää rahoja jätemaksuista ja sillä on tähän monopoli. Tämä estää jätteiden hyötykäytön. Suomalainen mentaliteetti näkyy tässä siinä, että hyöty nähdään aina nollasummaisena: jos kunta paskoo ympäristön saadakseen veroja, niin se on "hyvä", ja jos yksityinen taho saa hyötyä käyttämällä ja kierrättämällä jätteet, se on "paha".

Puolustusvoimien menot ovat noin kolme miljardia vuodessa. Toimintamenot ovat näistä menoista reilu puolet, alle kaksi kolmasosaa. Puolustusvoimat laskee, että varusmiespäivän hinta on noin 50 euroa. Kuikuilin lukuja, ja en löytänyt yksityiskohtia; en ole tässä argumentoimassa sen puolesta, että puolustusmenoja leikattaisiin, vaan tarkastelen sen kustannustehokkuutta. Esimerkiksi näyttää pikaisesti katsoen siltä, että vapaaehtoisten järjestöjen kautta annettu koulutus on kustannustehokkuudeltaan samaa tasoa kuin varusmiespalvelus ja merkittävästi tehokkaampaa kuin reservin kertausharjoitukset. Tämä ainakin indikoi, että parempaa maanpuolustusta saataisiin siirtämällä panostusta vapaaehtoisuuteen. Tätä ei pidä lukea niin, että argumentoisin asevelvollisuudesta luopumisen puolesta. Voisin argumentoida, mutta se ei ole tämä argumentti. Tämän argumentin sisältö on, että maanpuolustuksen tarpeista osa on mielekästä täyttää tavoilla jotka eivät tapahdu välttämättä itse Suomen Puolustusvoimien organisaation sisällä, vaan puolustusvoimat voi tilata palvelua muilta tahoilta ja tarjota näiden käyttöön tarvittaessa henkilöstöä ja kalustoa. Luvut ainakin näyttävät siltä, että näin osa toiminnasta saataisiin tehtyä halvemmalla tai samalla rahalla saataisiin enemmän toimintaa.

Puolustusteollisuuden imago ei ole Suomessa ollenkaan sitä, mitä se voisi olla. Singaporessa puolustusvoimat panosti imagoasioihin aivan eri tavalla kuin täällä, lisäksi puolustusteollisuudella oli paljon yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa; itsekin työskentelin puolustusteollisuuden ja yliopiston yhteisessä laboratoriossa, puolustusvoimien rahoittamassa projektissa. En tiedä, missä määrin Suomessa voitaisiin ottaa oppia esimerkiksi DSO:n toiminnasta, mutta DSO ja puolustusteollisuus tekevät tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa ja ala on merkittävä teollisuudenhaara paitsi Singaporen (jo sinänsä mittavaan) puolustuksen tarpeisiin, myös viennissä. Esimerkiksi ST Engineering on aivan eri kokoluokan yritys verrattuna vaikkapa Patriaan. Aggressiivisempi yhteistyö tutkimustahojen kanssa aivan takuulla toisi etuja molemmille ilman merkittävää lisärahaa, sillä nykyiselläänkin raha vain kulkee valtion taskusta toiseen, ja kovin usein sieltä ulos ulkomaille.

 Yliopistojen ja korkeakoulujen ympärillä näperrellään kaikenlaisten startup- hautomoiden kanssa. Tämä on sinänsä aivan hyvä ja pätevä idea, mutta mielestäni prosessi on kovin jäykkä ja perustuu perisuomalaiseen byrokratiapyöritykseen. Tällaiset projektit ja ympäristöt työllistävät paljon koulutuksen ja liiketoiminnan ympärillä häärääviä byrokraatteja ja konsultteja, jotka haluavat saada siivun ihmisten ideoista. Sinällään tässä ei muuten olisi mitään suurempaa ongelmaa, enkä pidä toimintaa mitenkään negatiivisena. Mielestäni olisi kuitenkin hyvä integroida koko idea siitä, miten elinkeinoelämä noin ylipäätään toimii, kautta linjan siihen koulutukseen joka elinkeinoelämän tarpeisiin (muka) vastaa. Annan tästä esimerkin: Teknillistä koulutusta antavissa yliopistoissa on erilaisia projektitöitä erilaisiin tarpeisiin. Osassa koulutusohjelmista nämä projektit tehdään itseasiassa jonkin yritysosapuolen kanssa, jolloin opiskelija joutuu kohtaamaan ainakin osan työelämän realiteeteista koulutuksen yhteydessä. Pidän tätä mallia hyvänä, ja sen hyvyyden mittarina voidaan pitää esimerkiksi työllistymistä. Ainakin kun viimeksi katsoin, niin se koulutusala josta sattuneesta syystä eniten jotain tiedän, tuotti erittäin hyvät työllistymisnäkymät juuri niille, jotka tällaiset projektityöopinnot on käynyt läpi.

Mielestäni ideaa voisi laajentaa yleisemmin ja halki erilaisten oppilaitosten ja mahdollistaa integraatio perustutkimukseen ja opetuksen ja elinkeinoelämän välillä. Tähänkään ei tarvita rahaa, vaan ainoastaan kevyempi byrokratia.  Olen seurannut erään yliopiston "kehitystä" kohti "yksityistä" yliopistoa, ja näyttää pikemminkin siltä, että sensijaan että tällainen malli palvelisi kansantalouden etuja, se nähdään keinona kupata yrityksiltä rahaa yliopiston hallinnon pyörittämiseen. Tästä kielivät esimerkiksi alati kasvavat yleiskustannuskertoimet ja tuottovaatimukset, samaan aikaan kun palkkakehitystä jarrutetaan.

Tämä onkin yleinen ongelma kaikessa, sillä ns hyvinvointyhteiskunta-ajattelua värittää omanlaisensa rent-seekingin korostuminen. Tarkoitan tällä sitä, että organisaatiot näkevät voittoja ja hyötyjä siellä sun täällä ja haluavat päästä näistä osallisiksi. Tämä on ymmärrettävää ja inhimillistä, mutta valitettavan haitallista. Jos jokin julkinen organisaatio halutaan kehittää siihen suuntaan, että sen tehtävänä olisi esimerkiksi poistaa esteitä jonkin tietyntyyppisen yhteistyön edestä, organisaatio pyrkii aina tekemään itsestään välttämättömän sille nimenomaiselle yhteistyölle, koska siinä määrin kun yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja tuottaa molemmille esimerkiksi rahaa, tämä organisaatio voi aina oikeuttaa roolinsa sillä, että se on "hyödyksi". Tämä pitäisi nähdä ja eliminoida, ja juuri tästä syystä mielestäni vapaaehtoisuus on kaikessa tällaisessa toiminnassa kaiken avain.

Suurimpia esteitä hyödyllisen toiminnan käynnistymiselle -- rahanpuutteen jälkeen -- on luottamuksen ja informaation puute. Nämä eivät ole erilliset, vaan tiiviisti toisiinsa liittyvät näkökohdat. Luottamuksella viittaan siihen, että jos aloitan startup-yrityksen jonkun henkilön kanssa, minun tulisi luottaa siihen, että kun kassaan kilahtaa ensimmäinen maksusuorite, niin yhtiökumppani ei juo rahoja. Informaatiolla taas viittaan siihen, että jos henkilöllä A on liikeidea josta puuttuu jokin osanen ja henkilöllä B on tarvittava osaaminen tuon osasen toteuttamiseksi, nämä henkilöt eivät välttämättä tiedä toisistaan riittävästi että kumpikin tunnistaisi tämän tilanteen.


Rahasta ei sinänsä ole pulaa nykyisessä markkinataloudessa, se käy ilmi korkotasosta. Ne tahot, jotka näpertelevät näiden muiden ongelmien ratkaisussa taas ovat suomalaisen kulttuurin erityispiirteiden vuoksi taipuvaisia paisuttamaan byrokratiaa joka tukahduttaa toimintaa. En kykene tarjoamaan tähän mitään vedenpitävää ratkaisua. Sen tiedän, että jos tämä ei muutu, niin me emme nouse tästä ilman aika tylyä pohjakosketusta.


16 kommenttia:

Klasu kirjoitti...

"Esimerkiksi näyttää pikaisesti katsoen siltä, että vapaaehtoisten järjestöjen kautta annettu koulutus on kustannustehokkuudeltaan samaa tasoa kuin varusmiespalvelus ja merkittävästi tehokkaampaa kuin reservin kertausharjoitukset. Tämä ainakin indikoi, että parempaa maanpuolustusta saataisiin siirtämällä panostusta vapaaehtoisuuteen."

Mulla sellainen kutina että kertausharjoitukset ovat jossain määrin erilaista toimintaa kuin mihin vertaat, mutta paha mennä sanomaan kun en oikeastaan tiedä. Sellainen käsitys on kuitenkin että siinä harjoitetaan muutekin kuin pelkkää yksittäisen sotilaan tetsaustaitoja. Tapahtuuko näin, kuten sanottu, ensi käden tietoa ei ole. Liikekannallepanoon perustuvaa reserviläisarmeija ei toisaalta toimi ilman organisaatiota (byrokratiaa).

Muuten vähän hajaninen kuva jäi tästä kirjoituksesta. Ydinjätteen tunkeminen Onkaloon vs hyötykäyttö ei kai liity liiallisen byrokratian kiroihin mitenkään, vaan ydinvoimaa koskeviin poliittis-ideologisiin, noh, ennakkoluuloihin.

Onkohan eri maiden byrokratioiden toimivuutta tutkittu mitenkään? Näissä keskusteluissa tapaa aina toistua samat anekdootit "jossain muualla pyörii paljon paremmin" "ulkomaalainen tuttavani ihmetteli kuinka suomalaissa virastoissa kaikki toimii näinkin sujuvasti ja luotettavasti". Toki jos suomalainen versio on säällinen verrattuna esim. italialaiseen (esimerkki stetsonista), ei se tarkoita että se olisi hyvä.

adeus kirjoitti...

Tuli juuri luettua Iiro Viinasen "Vaaran Vuodet 91-95"-muistelmat. Siinä missä silloin mentiin oikein ryminällä alas ja korot huiteli 20% tuntumassa, nyt lasku on ollut oikeastaan aika tasaista ja ulkomaisen rahoituksen katkeamisen uhkaa ei oikeastaan ole. Aikaa toimia on ollut vaikka kuinka, ja silti vaan kaivetaan kuoppaa syvemmäksi. Suomi kaipaa uutta Iiroa sanomaan EI! joka kerta kun poliitikko haluaa omiin kissanristiäisiinsä lisää syömävelkaa elvytyksen nimissä.

Tiedemies kirjoitti...

No siis, minä tässä skannailin asioita, joiden esteenä on suomalainen autoritäärinen mentaliteetti, joista byrokratiarakkaus on yksi merkittävä ilmentymä.

Suomalaiseen mielenmaisemaan valitettavasti kuuluu, että jos jokin asia ei ole kiellettyä, sen pitää olla pakollista. Tämä näkyy kautta melkein koko poliittisen kentän. Ainakin oma käsitykseni virastojen toiminnasta on, että ulkomaalaiset kokevat suomalaiset virastot toimivina siinä suhteessa että siellä ei tarvitse maksaa kenellekään että asia hoituu, mutta haittapuolena on se, ettei asioiden tapahtumista voi vauhdittaa rahalahjoituksilla kuten monissa muissa maissa.

Tiedemies kirjoitti...

Suomessa ei kaivata yhtään enempää ketään tai mitään sanomaan "ei" oikeastaan mihinkään muuhun kuin rahan haaskaamiseen. Itse laittaisin lapun luukulle ainakin Fimeaan ja Valviraan ja kaikki sieltä vaan kortistoon saman tien.

Teemu Rovio kirjoitti...

Ydinjätteestä aivan valtava enemmistö on matala-aktiivista ydinjätettä, esimerkiksi saastuneet suojakäsineet. Varsinainen käytetty polttoaine ei tuota läheskään kaikkia kuluja.

Klasu kirjoitti...

Anteeksi, siis lääkelaitosta ja terveysalan lupavalvontaa ei tarvita?

Niin mikäs tässä, mihin tarvitaan tälläista viranomaisvalvontaa, eihän kukaan ole niin typerä että toisi markkinoille testaamattomia lääkkeitä, epämääräisistä lähteistä peräisin olevia verituotteita, tai yrittäisi esittää terveyskeskuslääkäriä ilman opintoja ja koulutusta. Ja tapaus Laihoja ei tarvitse estää, riittää kun heidät haastetaan jälkikäteen oikeuteen. Näin toteutuu oikeus ja pelote ja markkinatalous, mikäs siinä jos hoitovirheestä aiheutuu vammautumista ja kuolemantapauksia.

Miksei saman tien sen sileän tien myös myös Tukes, ympäristöluvat, elintarvikevalvonta ja kaikki muukin, byrokratiahan on turhaa.

Joo tää blogi on valitettavasti muuttunut hihhuloinniksi.

Antti kirjoitti...

Siis asennemuutoksella Suomi nousuun? Kuulostaa Kataisen-Himasen ajattelulta. Suomalaisten suhde byrokratiaan ja auktoriteetteihin on kyllä vähintään ristiriitainen. Kaikki niitä vastustavat tai suorastaan vihaavat. Suomalaisten väitetään rakastavan niitä ainoastaan auktoriteetin ja byrokratian vastustajien retoriikassa.

Kumitonttu kirjoitti...

Klasun kommentti on hyvä. Kyllähän ihmisiä pitää suojella ja kukas sen paremmin tietää miltä, kuin valtion virkamies. Ennen tiesi pappi, mutta nykyisinhän heidän suojakilpensä on menettänyt pahasti uskottavuutta, kun tieteellinen maailmankuva on kyseenalaistanut suojelun tarpeen. Kukaan ei ole vielä kyseenalaistanut tieteellisen maailmankuvan suojeluntarvetta, joten klasut menestyvät hyvin vielä vuosisatoja. Henkisen keskiajan paluu.

Tiedemies kirjoitti...

Klasu,
Lääke- ja terveysalan valvonta on varmastikin hyödyllistä tai tarpeellista jos se valvonta kohdistuu niihin asioihin joissa valvonnasta on hyötyä. Minusta me olemme pisteessä, jossa tämän valvonnan haitat ylittävät sen hyödyt. Varmastikin jos lakkauttaisimme kaiken valvonnan näiltä aloilta, saisimme joitakin negatiivisia vaikutuksia ja joitakin positiviisia vaikutuksia.

Negatiivisiin vaikutuksiin voitaisiin sitten reagoida sitä mukaa kun niitä esiintyy.

Ymmärrän että tämä vaikuttaa "hihhuloinnilta" sellaisen ihmisen mielestä, jonka mielestä on ensiarvoisen tärkeää ettei alkoholijuomapullon kyljessä vaan ole pornonäyttelijän naamaa, tai että kukaan ei vaan tilaa netistä jotain minkä voi ostaa luontaistuotekaupastakin moninkertaisella hinnalla. Ymmärrän että tämä on tärkeää sellaisen ihmisen mielestä, joka on sitä mieltä, että lisäravinteen myyminen kaupassa on OK, mutta sen lisääminen vaikkapa virvoitusjuomaan vaatii massiivisen erillisen luparuljanssin. Se on tärkeää varmasti sellaisen henkilön mielestä, jonka mielestä yhteiskunta nyt vaan romahtaa jos kahden eri ravintolan asiakkaat saavat syödä samassa pöydässä.

Täytyykö tätä listaa jatkaa?

Tiedemies kirjoitti...

Antti, asennemuutoksella ei sinänsä saada vielä mitään aikaan. Se, mitä nykyinen asenne saa aikaan on, että kun jokin byrokratiaorganisaatio -- sanotaan vaikka sitten Fimea -- on perustettu jonkin sinänsä mielekkään tehtävän ympärille, niin sitten kaikki se, mitä se tekee, on jotenkin hyväksyttävää ja hienoa.

Asenne saa aikaan myös sen, että hallinnolliset prosessit villiintyvät aivan täysin. Olen esimerkiksi nyt kohdannut erään sellaisen hallinnollisen prosessin, jossa tehdään kaksi asiaa, A ja B. Nämä voidaan teoriassa tehdä kummassa tahansa järjestyksessä, mutta kun tehdään ensin A, niin vain yhdessä tapauksessa kymmenestä täytyy sen jälkeen tehdä B. A ja B tuottavat suunnilleen yhtä paljon työtä itsessään, tosin B on hieman raskaampi prosessi.

Byrokraatit ovat päättäneet, että B pitää tehdä ensin. Näinollen byrokraateille itselleen tulee koko prosessista noin 10 kertaa enemmän työtä, ja niiden muiden, jotka tähän prosessiin joutuvat lähtemään, työmäärä suunnilleen kaksinkertaistuu.

Syy tähän on kuulemma se, että "prosessit keskitetään ja tehostetaan hallintoa".

Nyt, asennemuutoksen tarpeellisuuden pitäisi olla tässä kohtaa aivan ilmeinen. Ei pelkkä asennemuutos tietenkään mitään korjaa, mutta minusta ihan oikeasti pitäisi antaa kenkää todella rajusti, vaikka sitten haittoja aiheuttaen, suunnilleen kaikille hallintobyrokraateille kaikissa julkisrahoitteisissaorganisaatioissa.

Tämä perustuu siihen, että tällaiset prosessit, vaikka ne näennäisesti monesti ovatkin tarpeellisia ja hyödyllisiä, muuttuvat ajan oloon pelkiksi loisiksi jotka syövät resursseja ja estävät reagoimisen muuttuviin tilanteisiin. Systeemi jämähtää ja näivettyy paikoilleen. Ihmiset jotka siinä toimivat, keskittyvät siihen miten hyötyvät systeemistä ja miten sementoivat oman asemansa. Näin käy kaikenlaisissa systeemeissä, ja suomalaisten autoritäärisyys pahentaa asiaa.

En minä väitä, että a) asennemuutos muuttaa kaiken tai b) ettei synny ongelmia siitä, jos valvontaa ja byrokratiaa karsitaan rankalla kädellä. Syntyy ongelmia, ja pelkkä asenteen muuttuminen ei auta. Sensijaan uskon, että ilman melko rankkaa karsintaa (ja mahdollisesti myöhempää uudelleenrakentamista) mikään ei tule muuttumaan parempaan suuntaan. Asenne jonka mukaan hallinnolliset välttämättömyydet sanelevat sen, miten ihmiset hoitavat oikeasti tuottavat ja itselleen tärkeät asiat, on sairas. Kyllä minun pitää saada pitää jääkaappia ja nyrkkeilysäkkiä autotallissani, vaikka kuinka joku virkamies sen yrittäisi kieltää.

Vika tässä asenteessa on se, että aina voidaan perustella jokin kielto tai rajoitus. Aina löytyy syy ja argumentti. Se, että argumentti jopa on validi, tyyliin "ei se ole kauhean suuri vaiva" tai "kyllähän jääkaappi autotallissa oikeasti voi olla tiellä" tms, ei muuta mitään tässä suhteessa. Sinänsä suhteessa johonkin pätevän argumentin esittäminen ei muuta sitä tosiasiaa että kyse on kontrollista josta on paitsi hyötyjä myös haittoja. Tilanteessa jossa yhteiskunnan pitäisi sopeutua uusiin olosuhteisiin, kontrolli on äärimmäisen haitallista paitsi siksi mitä haittoja se sinänsä aiheuttaa, myös siksi että se estää sopeutumisen.

Tämä kaikki toimii vaikkemme edes hyväksyisi mitään libertaaria arvolähtökohtaa, vaan käyttäisimme sitä vain vertailupisteenä kuten minä teen. Fakta on, että tämänkin blogin lukijoista iso osa suorastaan vihaa ajatusta, jonka mukaan ihmisten pitäisi saada päättää omista asioistaan.

Ari kirjoitti...

Byrokratiasta puheenollen, tässäpä brittiläisen lääketutkijan mielipide asiaan:

http://deevybee.blogspot.fi/2011/03/expansion-of-research-regulators.html

Tiedemies kirjoitti...

Niin. Sääntelijät ja valvojat ovat "tarpeen" ja kun tämä tarve on kerran tunnistettu, niin tottakai sitä paremmin se tarve tyydytetään mitä enemmän valvotaan ja säädelllään.

Tämä on suomalaisten asenne. Asenne sinänsä ei muuta mitään, mutta se pistetään joka paikassa täytäntöön. Ja aina -- aina -- tulee sankka joukko porukkaa selittämään miten tärkeää se on ja miten typerää "hihhulointia" on väittää vastaan ja urputtaa siitä. Eihän KUKAAN tarvitse kahvinkeitintä autotallissa, eikä KENEKÄÄN tarvitse mennä kaverin kanssa lounaalle niin että toinen syö kalaa ja toinen syö lihaa.

Ari kirjoitti...

Epäilen, että suurella määrällä koulutusta on myös tekemistä. Pitkä koulutus kasvattaa konformismiin, auktoriteettien jne. palvomiseen. Ihiminen omaksuu ympäristöstään uskomukset. Valtavirran vastaisten mielipiteiden hyväksyminen edellyttää yleensä informaation omaksumista aivan jostain muusta lähteestä (toiset maat, kirjallisuus, toiset yhteisöt).

Biakset elävät mielukuvissa. Jollekin ajatus siitä, että byrokratiaa vähennetää herättään heti mielikuvan jostain puoskarilääkäreistä kuten kannabiksen laillistaminen herättää mielikuvan jostain nististä puukottamassa yömetrossa. Tällä ei ole välttämättä mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tämä on juuri se Kahnemanin Systeemi 1.

Tiedemies kirjoitti...

Ari, juuri noin. Nämä pohdinnat voi kehystää aina siten, että ihmisten argumentit tulevat systeemi 1:stä silloinkin kun mitään syytä käyttää systeemi 1:tä ei ole.

Oikeastaan edustuksellisen demokratian ongelmia voi hahmottaa aika paljon sitä kautta, että äänestyskäyttäytymistä ohjaa voittopuolisesti systeemi 1. Virkamies ja poliitikko käyttävät systeemi 2:ta vain siihen, mikä on heidän oma etunsa suhteessa tähän vaalikarjan käyttäytymiseen.

Antti kirjoitti...

En ole uudistusten tarpeellisuudesta kanssasi liiemmälti eri mieltä. Asennemuutoksella asiaa ei minusta kuitenkaan ratkaista. Asenteet, joita kuvaat, ovat olemassa, sikäli kuin niitä joillakin byrokraateilla nyt ylipäätään on, ovat ennemminkin seurausta laeista, byrokratiasta, kaikesta siitä, mikä hallintojärjestelmään kuuluu. Byrokratioista saamieni työkokemusten mukaan useimmilla byrokraateilla ei ole minkäänlaista rakkautta holhoamiseen, rajoittamiseen tms. Työt hoidetaan eetoksella, jonka mukaan hommat tulee hoitaa lain mukaan, mistä syntyy vaikutelma pikkusieluisista byrokraateista. Pikkubyrokraateilla, jotka toimeenpanon useimmiten hoitavat, ole paljoa sanottavaa siihen, mitä laissa ja erilaisissa ohjelmissa sanotaan. Siksi karsinnan ja muun uudistamisen voi laitta aluilleen vain poliitikot.

Kokemusteni mukaan luonnehdinnat byrokraateista jonkinlaisina oman eduntavoittelijoina on kyllä todella mustavalkoinen ja lähinnä tarkoitushakuinen kuva virkamiesten sielunmaisemasta. Tietysti omaneduntavoittelua esiintyy siellä, missä yksilöt voivat hyötyä tietyistä itselleen hyödyllisistä järjestelyistä. Mutta tyystin virheellistä on kyllä väittää, että virkamiehet ajattelisivat työtään vain siitä näkökulmasta, mikä heille itselleen on edullista. Voitettavaa sellaista ajattelua soveltamalla on lopulta melko vähän.

On aivan perusteetonta arvioida, että viranomaisvalvonnan täydellisestä nopeatahtisesta lakkauttamisesta seuraisi ”joitakin etuja ja joitain haittoja”, kun minkäänlaista tietoa siitä, kuin suuria etuja tai haittoja aiheutuisi, ei ole saatavilla. Edut tai haitat voisivat olla aivan poskettomia. Lisäksi mitä tilalle? Sääntely hoituisi jatkossa todennäköisesti lähinnä oikeussaleissa ja markkinasääntelyllä. Olisiko tämä jotenkin viranomaisvalvontaa tehokkaampi vaihtoehto vai kiehteeko siinä vain byrokratiavastainen ideologia?

Tiedemies kirjoitti...

Byrokraatti noudattaa lakia tai "noudattaa" sitä suojellakseen itseään ja kollegoita. Se että syyttäjä lähtee syyttämään jonkun Fimean puolisalaisen lääkelistan perusteella lisäravinteita tilanneita on teknisesti ottaen laillisesti, mutta moraalisesti ajatellen se on rikos. Jos on täysin ilmeistä että ihmisillä ei ole mitään realistista syytä olettaa että heidän toimintansa on virkamiehen päätöksellä rikos, niin byrokratia on jo selvästi esimerkiksi selittänyt laillisuusperiaatteen. Se ettei yksikään virkamies välissä puhaltanut peliä poikki ja kieltäytynyt viemästä asiaa eteenpäin, osoittaa että kyllä ne kaikki aivan ilosta kyykyttävät hallintoalamaisia.