keskiviikko 25. maaliskuuta 2009

Meta-ajattelusta II.

Viitaten edelliseen, usein teoreettisessa viitekehyksessä esiintyvän abstraktiohierarkian rakenne on joko täysin, tai ainakin muistuttaa matemaattista hilarakennetta. Nimitin aiemmassa reduktionistiseksi sellaista teoriaa, jonka hierarkia on hila. En ole täysin varma, pitäisikö sen oikeastaan olla vain puolihila. Ajatteluni ei ole tämän osalta riittävän selkeää.

Yksi paljon väärinkäytetty määre on determinismi. Puhun nyt meta-ajattelun näkökulmasta. Determinismi on nimittäin suhteellinen käsite, joka on aina tiiviisti kytköksissä kulloiseenkin toiminnallisuuden abstraktioon. Esimerkiksi kolikonheitto tyhjiössä tarkkaan säädetyllä mekaanisella koneella ja sopivalla alustalla voidaan tehdä kokolailla deterministiseksi (toiminnallisessa mielessä; voidaan siis kontrolloida muuttujat, joilla voidaan säätää mikä kolikonheiton tulos on) mutta kolikonheittoa normaalitilanteessa pidetään epädeterministisenä. Eli operaatio "kolikonheitto" voi tuottaa kaksi eri tulosta tilanteessa, jossa kaikki relevantit muuttujat ovat samat.

Yleensä tietenkin käytetty operationalisointi on selvä kontekstista. Lisäksi tietyissä abstraktiohierarkioissa - esimerkiksi Lineaarisen ja haarautuvan ajan semantiikkojen joukossa - determinismin mikä tahansa operationaalisointi on ekvivalentti ja romahduttaa lähes koko abstraktiohierarkian.

Ei kommentteja: