keskiviikko 28. toukokuuta 2014

Hiatus II.

Olen ollut kirjoittamatta hieman pidempään. Syyt ovat sekä henkilökohtaisia että työhön liittyviä. Luentokausi päättyi juuri, erinäiset arviointitehtävät, DI-töiden ohjaukset ja julkaisujen kirjoittamiset ovat vieneet paljon resursseja. Merkittävin onnistuminen oli paperin saaminen hyväksytyksi Computer Aided Verification- konferenssiin. Computer Science (en suomenna termiä tässä yhteydessä) on alana hyvin laaja ja poikkeuksellinen. Sen poikkeuksellisuus tulee siitä, että suurimmat impact-factorit eivät ole aikakauslehdillä (journal) kuten niin monella muulla alalla, vaan konferenssisarjoilla. CAV on impactin mukaan sijalla 45, kun kaikki alan julkaisukanavat otetaan huomioon, ja konferensseissa sijalla 43 - eli vain kaksi lehteä on sen edellä.

CAV:in vertaisarviointi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arviointitoimikunta jakaa paperit niin että jokainen paperi saa neljä arvioijaa. Nämä arvioivat paperit 5-portaisella asteikolla, missä -2 tarkoittaa "vahva hylkäys" ja +2 tarkoittaa "vahva hyväksyntä" ja kirjoittavat arvion. Tämän jälkeen kirjoittajille lähetetään tieto arvioista, ja näillä on tietty aika kirjoittaa lyhyt vastauskirje. Vastauskirje toimitetaan arvioijille, minkä jälkeen arviointitoimikunta keskustelee (jääviydet poislukien) papereista. Lopuksi noin 40 parasta paperia hyväksytään.

Jollakin tapaa kilpailun tasoa kuvaa se, että tänä vuonna CAV hylkäsi 30 paperia joilla ei ollut yhtään ainutta negatiivista arviota. En tiedä tarkkaan papereiden määrää, mutta meidän käsikirjoituksemme numero oli 284. Hyväksytyt paperit ilmaistiin numerojärjestyksessä mutta numeroita ei julkaistu; oma paperimme ei ollut viimeinen listassa.  Veikkaisin siis, että papereita oli noin 300, mikä tarkoittaisi noin 13 prosentin läpäisyrajaa.


Ei kommentteja: