torstai 9. syyskuuta 2010

Epäkorrekti tutkimus IV.

Aiemmasta tuloksesta otettiin mielestäni vähän liian rajuja johtopäätöksiä, joten kokeilin toista regressiota, eli lisäsin yhden bitin "Afrikka". Jos maa, joka on vertailussa, sijaitsee Afrikan mantereela, tämä on ykkönen, muuten tämä on nolla. Tulos on tämä


Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 57.14848 1.86234 30.686 < 2e-16 ***
Africa -5.53122 3.27936 -1.687 0.0951 .
Atheists 0.33456 0.07843 4.266 4.87e-05 ***
black -0.08618 0.03912 -2.203 0.0301 *
immigrants 0.21440 0.05258 4.078 9.73e-05 ***
latitude 0.16577 0.07099 2.335 0.0217 *
Ldiv 0.10300 0.12835 0.803 0.4243
muslims -0.07647 0.03024 -2.529 0.0132 *
whites 0.06134 0.02995 2.048 0.0434 *

Huomatkaa: Mustaihoisten määrä on tässä vähemmän merkitsevä, jos "Afrikka" kontrolloidaan erikseen. Kertoimen hajonta on 0.03; nolla ei mahdu luotettavuusvälin sisään 5% tasolla, mutta mahtuu 3 prosentin tasolla. Tahtoo sanoa, että tämänkaltaisia lukuja saadaan (sopivilla normaaliusoletuksilla) noin 3 kertaa sadasta silloin, kun kerroin on osapuilleen nolla. Afrikka itsessään ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta binäärimuuttujan kohdalla tämä tarkastelu on ongelmallinen, jakauma kun ei ole mitään normaaliin päinkään.

Oikeastaan nämä kaikki vertailut pitäisi tehdä erikseen jokaisen mantereen sisällä. Pilkon datan kun jaksan. Epäilen, että Euroopassa saadaan käänteinen tulos ja Aasiassa merkityksetön tulos. Tämä siksi, että Aasiassa varianssi on mitätön, siellä on hyvin vähän eurooppalaisia ja myös hyvin vähän afrikkalaisia. Afrikassa Eurooppalaisten määrä tulee selittäväksi, samoin mustien afrikkalaisten määrä, mutta se vinoutuu lähinnä Etelä-Afrikan ja pohjoisen Afrikan vaikutuksesta. Sen voi jokainen tulkita tietysti haluamallaan tavalla, mutta otos on siinä vaiheessa jo sen verran pieni, että tilastollinen merkitsevyys kärsii.

Tämän datan perusteella sanoisin, että kaksi asiaa voidaan todeta melko varmasti: sekä maahanmuuttajat että ateistit tuppaavat pakkautumaan maihin, joissa on hyvä elää. Vähemmän varmasti voidaan sanoa, että muslimit ja mustaihoiset tuppaavat asumaan hieman useammin (ero ei ole valtava!) siellä, missä on kurjempaa.

1 kommentti:

Eufemia kirjoitti...

Tämän kirjoituksen loppupuoli, otsikosta "Sidenote: reading level" eteenpäin, tuntuisi liittyvän aiheeseen jännittävin tavoin. Lisäksi se saa minut miettimään, että sinun tulisi ehkä tarkastella muitakin uskontoja kuin islamia.